Theses on the same topic (having an identical keyword):

hmotnostni spektrometrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vývoj metod pro stanovení biologicky aktivních látek pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie
 (Blanka Vrbková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/io7o0/ | Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie | Theses on a related topic

Studium proteinových fosforylací pomocí hmotnostní spektrometrie
 (Kateřina Hanáková)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h2tz3/ | Genomika a proteomika / | Theses on a related topic

Hmotnostní spektrometrie chalkogenidů
 (Lukáš Pečinka)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hewzi/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Zobrazovací hmotnostní spektrometrie nanočástic
 (Vilém Svojanovský)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yvg70/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Využití hmotnostní spektrometrie ke studiu strukturních změn onkoproteinů
 (Dominika Coufalová)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p95me/ | Genomika a proteomika / | Theses on a related topic

Charakterizace biomolekul pomocí hmotnostní spektrometrie spojené s elektromigračními metodami
 (Hana Raszková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sir3n/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Analýza lipidů pomocí hmotnostní spektrometrie s laserovou ionizací za účasti oxidu kovu
 (Monika Koktavá)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lfo4d/ | Chemie / | Theses on a related topic

Příprava mikrovzorků pro biologické aplikace desorpční hmotnostní spektrometrie
 (Marek Stiborek)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ilsad/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Využití hmotnostní spektrometrie pro diagnostiku mnohočetného myelomu
 (Sabina Adamová)

2021, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sq49j/ | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Hmotnostní spektrometrie s ionizací elektrosprejem v klinické laboratoři
 (Monika Májková)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/alax8/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)