Theses on the same topic (having an identical keyword):

hospodarstvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Zhodnocení vývoje vybraných makroekonomických charakteristik lesního hospodářství v národním hospodářství České republiky v období let 2003 až 2013
 (Jan Kadlec)

2017, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//028wzd// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Balíček oběhového hospodářství ve vztahu k odpadovému hospodářství
 (Vladislava Žídková)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130138 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Oběhové hospodářství
 (Bernardeta Babáková)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hphgj/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Přístup veřejné správy k odpadovému hospodářství
 (Tomáš Přeček)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/hhutm/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Public-Private Partnership a vlastnictví společnosti a konkurenční prostředí v oblasti služeb vodního hospodářství
 (Dagmar Šudíková)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nhyc4/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Potenciál obcí Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství - ekonomické aspekty
 (Michaela Dvořáková)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/emcq3/ | Veřejná ekonomika a správa / | Theses on a related topic

Role bankovního systému v hospodářství
 (Vladimir Covaliciuc)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/qntd8/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Místní poplatky obcí a jejich efektivnost pro oblast odpadového hospodářství
 (Lucie Kratochvílová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xkjxy/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Meziobecní spolupráce - případová studie pro oblast odpadového hospodářství
 (Hana Ivičičová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tho7f/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

Meziobecní spolupráce jako způsob optimalizace výdajů na odpadové hospodářství
 (Markéta Skalková)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ylj8e/ | Regionální rozvoj / Projektový management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)