Theses on the same topic (having an identical keyword):

hub

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Mikroskopické určování hub - vývoj databáze spór hub
 (Barbora MALČÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fskimu// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Vybrané české názvy jedlých hub
 (Alena Pešavová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l7hpu/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Diverzita, ekologie a fylogeneze melanizovaných hub třídy Dothideomycetes osídlujících porézní horniny
 (Anna Manová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j7k1d/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Diverzita lignikolních hub na tlejících kmenech v NPR Žákova hora
 (Monika Kolényová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r056o/ | Botanika / Fykologie a mykologie | Theses on a related topic

Diverzita lignikolních hub na buku v NPR Žákova hora
 (Monika Kolényová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/er5dv/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

Indukce rezistence arbuskulárních mykorhizních hub vůči fungicidům
 (Viktor Nagy)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kosq4/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Letecké HUBy a koridory v nákladní přepravě
 (Marie Malá)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51457 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Vzájemná kompatibilita entomopatogenní houby \kur{Isaria fumosorosea \kur{}} s dalšími druhy entomopatogenních hub
 (Šárka OUŠKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//33i232// | Zemědělské inženýrství / Agropodnikání | Theses on a related topic

Diverzita a ekologie mikroskopických hub Antarktidy
 (Monika Nováková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1m6w/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Vliv fenofáze orchidejí na úspěšnost izolace jejich mykorhizních hub
 (Zuzana Krausová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q46jw/ | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)