Theses on the same topic (having an identical keyword):

industrialization

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Sustainable Energy Supply and Industrialization in Ghana
 (Albert Korley Martey)

2020, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//s1al92// | International Territorial Studies / International Development Studies | Theses on a related topic

Současné dopady socialistické industrializace v České republice
 (Tereza Dvořáčková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/shn1g/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Města období socialistické industrializace a jejich současná pozice
 (Petr Štěpán)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a002p/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Dopady industrializace na československou ekonomiku v 50. a 60. letech
 (Petra SÝKOROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//x53i5z// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje
 (Jiří Sejkora)

2012, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52439 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

České Slezsko pod vlivem industrializace
 (Luboš MEČL)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6vjv5n// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Vliv industrializace na bioakumulaci mikroskopických řas
 (Jan Dvořák)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141641 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Vývoj přirozené měny obyvatelstva Michálkovic v době industrializace
 (Denisa MIKULENKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fz774f// | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Historický vhled do umírání a pohřbívání a jeho směřování k formě průmyslu v době industrializace
 (Sandra FOLVARČNÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lru91s// | Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

Dopady socialistické industrializace na čs. ekonomiku \nl{}v 50. a 60. letech
 (Lucie MACKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pgg5sq// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)