Theses on the same topic (having an identical keyword):

intelligibility

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Japanese Pronunciation of English: Perceptions and Intelligibility
 (Eva Koprová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kk0ke/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Intelligibility of lesser-known dialects
 (Veronika Baranová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c9r8d/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Stress and intelligibility: Pronunciation of Secondary School Students of English
 (Jana Langrová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lyfgn/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Intelligibility of the Geordie Dialect
 (Petra Erbanová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl0sp/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Intelligibility of Foreign-Accented English
 (Petra VYBÍRALOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//eg2spt// | Filologie / Anglická filologie | Theses on a related topic

Automatická analýza srozumitelnosti textu
 (Markéta Masopustová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ec298/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Kvalita a srozumitelnost zdravotnické argumentace v propagaci kosmetických výrobků
 (Milena Osipova)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cpvnx/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Internetové stránky obcí - srozumitelnost a zásady jejich tvorby
 (Vanda Grenarová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lnekc/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Vliv binaurálního slyšení na srozumitelnost řeči při použití kompetitivního šumového signálu
 (Radan Havlík)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/penv2/ | Otorhinolaryngologie (čtyřleté) / Otorinolaryngologie | Theses on a related topic

Porovnání akustických vlastností prostor se zaměřením na srozumitelnost lidské řeči
 (Miroslava KOZLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vwcibf// | Fyzika / Fyzika-Matematika | Theses on a related topic