Theses on the same topic (having an identical keyword):

invasive plant species

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

How do invasion species affect biodiversity and ecosystem functions of floodplain forests?
 (Anastasia Ievleva)

2020, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//4387zn// | Environmentální vědy / Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic

Impact of local heat leakage on vegetation and participation of non-native species
 (Petra SVĚTLÍKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//urppvn// | Botanika / | Theses on a related topic

Vliv alelopatických vlastností invazivních neofytů na diverzitu říčních systémů
 (Ján Babej)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m3t80/ | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy Učitelství geografie a kartografie pro střední školy | Theses on a related topic

Arbuscular mycorrhizal symbiosis of herbaceous invasive neophytes in the Czech Republic
 (Kateřina ŠTAJEROVÁ)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dx11qx// | Botanika / | Theses on a related topic

Modelování klimatické niky invazních druhů rostlin
 (Martina Sychrová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/knf1f/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Theses on a related topic