Theses on the same topic (having an identical keyword):

investicni zprostredkovatel

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Investiční zprostředkovatel z hlediska compliance
 (Hana Ondřejová)

2018, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oo477/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Investiční zprostředkovatel na kapitálovém trhu v rámci společnosti Consilior, s. r. o.
 (Nikola Vítová)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Dopad směrnice MIFID II na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele
 (Laila Stonawská)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//b30zav// | Soukromoprávní studia / | Theses on a related topic

Investiční produkty a rizika
 (Evžen Sokol)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74236 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Charakteristické činnosti investičních zprostředkovatelů
 (Milan Zeman)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/n8bcx/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Návrh postupu při přeměně konkrétního investičního zprostředkovatele na obchodníka s cennými papíry
 (Martina Skalická Dušátková)

2012, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/vlzjr/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Veřejnoprávní úprava investičního zprostředkovatele na kapitálových trzích v ČR
 (Kateřina Říhová)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pgo2t/ | Právní specializace / Právo a podnikání | Theses on a related topic

Činnost obchodníka s cennými papíry a investičního zprostředkovatele na kapitalovém trhu
 (Kamil Bednář)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//27xw9w// | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

Zprostředkovatelé finančních produktů v ČR
 (Tomáš Janura)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cmy5q/ | Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví | Theses on a related topic

Zlatá bublina zvaná investiční životní pojištění
 (Toni Babický)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/59849 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)