Theses on the same topic (having an identical keyword):

jazykove kompetence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Jazykové kompetence žáků s narušenou komunikační schopností ve výuce cizího jazyka
 (Věra Navrátilová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s7voo/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Jazykové kompetence dítěte se sluchovým postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu
 (Barbora Mikysková)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sn6td/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Cizojazyčná kompetence zaměstnanců vybraných lázeňských a wellness ubytovacích zařízení v České republice (Slovenské republice)
 (Egor Korzhavin)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/14108/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Jazykové kompetence všeobecných sester pro práci v zahraničí
 (Markéta ZEDNÍČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mw0nv1// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Theses on a related topic

Jazykové kompetence u žáků se specifickými poruchami učení
 (Tereza BÍLSKÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7bn80o// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikativní kompetence u žáků 1. stupně běžné základní školy z hlediska pragmatické jazykové roviny
 (Eva Minářová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xznjk/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Didaktické hry v hodině českého jazyka na 1. stupni základní školy a jejich uplatnění při rozvoji jazykové kompetence
 (Michaela PAVLICOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6gmh8t// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Didaktické hry v hodině českého jazyka na 1. stupni základní školy a jejich uplatnění při rozvoji jazykové kompetence.
 (Michaela PAVLICOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j53j3j// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Diglosie jako součást jazykové kompetence mluvčích z Těšínska v ČR. Důvody a mechanismy střídání spisovného a nespisovného kódu
 (Eva KOSTKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ado5w8// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ | Theses on a related topic

Jazykové kompetence zaměstnanců školy
 (Lenka KOLAŘÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3msbc9// | Pedagogika / Andragogika v profilaci na personální management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)