Theses on the same topic (having an identical keyword):

kalkulacni vzorec

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Kalkulační vzorec pro stanovení ceny lůžka v ubytovacím zařízení
 (Tatiana Baňková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71000 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Tvorba kalkulačního vzorce pro výpočet letištních poplatků
 (Pavla Krupníková)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117440 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Kalkulační metody a jejich využití při řízení podniku
 (Jaroslava Rajtrová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/hwwkl/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Kalkulační systém podniku a jeho optimalizace
 (Ondřej Diviš)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//297b6k// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Kalkulační systém podniku a jeho využití při řízení nákladů
 (Zuzana Hůlová)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//43g3c1// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Optimalizace kalkulačního vzorce a jeho využití v konkrétním podniku
 (Magdaléna Leczová)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107657 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

Kalkulační systém společnosti Bekaert Petrovice s. r. o.
 (Adam Liška)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119320 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Kalkulační systém společnosti PRAGOSOJA, spol. s r.o.
 (Michaela Verknerová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/venc3/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Kalkulační systém a jeho analýza v podniku
 (Ladislav Jelen)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40655 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Kalkulační systém ve společnosti Pittsburgh Corning, s.r.o.
 (Pavlína Šílová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108225 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)