Theses on the same topic (having an identical keyword):

komercni texty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Jazyková hra jako lexikálně-sémantický postup v textech ruské komerční reklamy
 (Lucie Adamiecová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nmwc4/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Úloha slovesa v odborných ekonomických textech s komerční tématikou (na materiálu současné ruštiny)
 (Martina Hlobilová)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gs6uc/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Analýza užívání textů administrativního stylu v komerční a veřejné sféře
 (Jiří Plášil)

2020, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//8lvmq0// | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Valenční vlastnosti ruských sloves. Vypracování rusko-českého valenčního slovníku na základě textů z komerční sféry
 (Tetyana BOBYK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//eeive2// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - ruština | Theses on a related topic

Vypracování rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sféry
 (Halka KRAČMEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c44usg// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci němčina - ruština | Theses on a related topic

Perspektivy komerční návaznosti rozvojové spolupráce – příklad malých států
 (Monika Müllerová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75313 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní politika a diplomacie | Theses on a related topic

Analýza jazykových prostředků komerční reklamy v ruských novinách a časopisech
 (Krystsina KHILA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//30t7o1// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - ruština | Theses on a related topic

Analýza jazykových prostředků komerční reklamy v ruských novinách a časopisech
 (Krystsina KHILA)

2020, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ynlebu// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - ruština | Theses on a related topic

Překlad vybraných textů věnovaných inline bruslení s komentářem a glosářem
 (Eliška VALACHOVIČOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9ue597// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština | Theses on a related topic