Theses on the same topic (having an identical keyword):

kompetence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Komunikační kompetence a kompetence k učení žáků v základní škole
 (Katrin HRUBÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nmbt8b// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce
 (Pavla Jahodová)

2020, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jrbuo/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Manažerské kompetence nezbytné k řízení hotelu
 (Štroblová Štroblová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová a ekonomická

https://is.vsh.cz/th/f1q8x/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na 1. stupni (na příkladu přírodovědného učiva)
 (Tereza Češková)

2020, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rtz3g/ | Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika | Theses on a related topic

Zjišťování úrovně diagnostické kompetence budoucích učitelů tělesné výchovy.
 (Eva Valkounová)

2017, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bheyj/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Výzkum vývoje narativní kompetence
 (Tereza Krotilová)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z5v9t/ | Specializace v pedagogice / Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Manažerské kompetence nezbytné k řízení hotelu.
 (Martin Blaška)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/k3yay/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Kompetence veřejného ochránce práv v ČR
 (Dagmar Cenková)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tru4c/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Multikulturní kompetence pedagogických pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách
 (Dominika Brodecká)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tsu53/ | Andragogika / | Theses on a related topic

Kompetence pro život u žáků se zrakovým postižením
 (Michal Matějíček)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qvnd3/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)