Theses on the same topic (having an identical keyword):

komplexni rehabilitace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Zhodnocení vlivu komplexní léčebné rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě v produktivním věku
 (Aneta Ourodová)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ysy5o/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv komplexní rehabilitace na míru soběstačnosti u pacientů po amputacích na dolních končetinách hodnoceno pomocí testu Barthel Index
 (Eva Pokorná)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/blfk2/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Rehabilitace pacientů žen s cévní mozkovou příhodou: hodnocení disability
 (Sabina Kunovská)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3wv3/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Podmínky komplexní rehabilitace osob s psychiatrickou diagnózou
 (Petra DIANOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lvdi14// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Vnímání fyzioterapie v kontextu komplexní rehabilitace u klientů v Domově pro seniory a v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci u Klatov
 (Miroslava WAWREČKOVÁ KROUPOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qwmwv0// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Komplexní rehabilitace po náhradě předního zkříženého vazu kolenního kloubu a návrat k předoperačním aktivitám
 (Pavla BOOROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nd3gsw// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Komplexní rehabilitace a tzv. rehabilitační třídy základních škol speciálních
 (Jana ŠODKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ex2b2r// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komplexní rehabilitace po popáleninovém traumatu
 (Iva Ripperová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//1cmysv// | Fyzioterapie / | Theses on a related topic

Roztroušená skleróza mozkomíšní - zásady komplexní rehabilitace v kontextu s klinickým průběhem onemocnění
 (Denisa NAVRÁTILOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cfgj9f// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Rehabilitace pacientů na doléčovacích lůžkách po cévní mozkové příhodě: kombinace fyzioterapie a ergoterapie u pacientů nad 75 let
 (Pavla Brandová)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlpnw/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)