Theses on the same topic (having an identical keyword):

kulturni zarizeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Městská kulturní zařízení Šternberk - systém managementu
 (Marie Nasvetrová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bcj2j/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Dramaturgie v kulturním zařízení
 (Kateřina Tomanová)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/jb4pv/ | Dramatická umění / Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo | Theses on a related topic

Komunikační kampaň vybrané kulturní činnosti Městského kulturního zařízení Uničov
 (Lenka Římská)

2014, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yqs3u0// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Územní studie regenerace území – kulturní zařízení Vyškov
 (Iva Ludwigová)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106561 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Charakteristika, financování a hospodaření příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Přibyslav
 (Hana Rosendorfská)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//u26pez// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Theses on a related topic

Analýza návštěvnosti kulturní instituce a návrhy marketingové metody jejího zvýšení
 (Dana Hešíková)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/hfnxk/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Možnosti inovací ve vybraném kulturním zařízení
 (Kristýna NOVOTNÁ)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yji676// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Písmo kin a jiných kulturních zařízení
 (Lenka Opálková)

2016, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mge2hz// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Grafický design | Theses on a related topic

Komunikační a marketingový plán vybraného kulturního zařízení
 (Barbora BURIANOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3bx128// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih využitím marketingových nástrojů
 (Jarmila CAPOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e74mf8// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)