Theses on the same topic (having an identical keyword):

kvantitativni vyzkum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Hormonální antikoncepce (teoretická práce / kvantitativní výzkum) (studijní program Porodní asist.)
 (Klára Víchová)

2023, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/jxxuo/ | Porodní asistence / | Theses on a related topic

Státní svátek jako místo paměti - kvantitativní výzkum
 (Leona HAVELKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gz0oql// | Sociologie / | Theses on a related topic

Křesťanská gramotnost studentů FF OU - kvantitativní výzkum
 (Marcela ZMUDOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2phfiq// | Sociologie / | Theses on a related topic

Specifické rysy kyberšikany českých učitelů kvantitativní výzkum
 (Daniela KRAMPLOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yxbew4// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Kvantitativní výzkum sociálního klimatu tříd gymnázií
 (Eliška BOOROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g7a1x8// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Upíří deníky: Výzkum fanouškovské základny
 (Šanderová Šanderová)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lm2du/ | Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury / | Theses on a related topic

GDPR a empirický výzkum
 (Michaela Křepelka)

2021, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tnodz/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Marketingový výzkum představ vybraného segmentu spotřebitelů o budoucích nákupech osobních automobilů
 (Anna Láslová)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/m7xa8/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Výzkum politické strany z hlediska marketingové komunikace na sociálních sítích
 (Fabián Berka)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/b6wo4/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Geoarcheologický výzkum táborů římské armády na Moravě s využitím metod mělké geofyziky a vysokorozlišující kvantitativní stratigrafie
 (Zuzana Lenďáková)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gir49/ | Geologie / Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)