Theses on the same topic (having an identical keyword):

kvantitativni vyzkum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Státní svátek jako místo paměti - kvantitativní výzkum
 (Leona HAVELKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gz0oql// | Sociologie / | Theses on a related topic

Specifické rysy kyberšikany českých učitelů kvantitativní výzkum
 (Daniela KRAMPLOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yxbew4// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Křesťanská gramotnost studentů FF OU - kvantitativní výzkum
 (Marcela ZMUDOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2phfiq// | Sociologie / | Theses on a related topic

Kvantitativní výzkum sociálního klimatu tříd gymnázií
 (Eliška BOOROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g7a1x8// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Kvantitativní marketingový výzkum
 (Jana Andrášiková)

2006, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ll1bm/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Theses on a related topic

Hra o trůny - výzkum recepce
 (Kristina Matušíková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jbwso/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Výzkum politické strany z hlediska marketingové komunikace na sociálních sítích
 (Fabián Berka)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/b6wo4/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Geoarcheologický výzkum táborů římské armády na Moravě s využitím metod mělké geofyziky a vysokorozlišující kvantitativní stratigrafie
 (Zuzana Lenďáková)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gir49/ | Geologie / Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie | Theses on a related topic

Mezigenerační výzkum percepce maloměstského kina, aneb „Co to vlastně znamená kino Panorama“
 (Alena Truschingerová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v6okp/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Výzkum spokojenosti uživatelů Městské knihovny v Jevíčku
 (Lada Kadaníková)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pyy89/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)