Theses on the same topic (having an identical keyword):

la-12

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Působení platinového derivátu LA-12 na buněčnou linii HT-29 ve srovnání s cisplatinou a oxaliplatinou
 (Vendula Foltinová)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hkpcy/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

Účinek nového platinového cytostatika LA-12 na stabilitu a aktivitu proteinu p53 v lidských nádorových buňkách
 (Eva Roubalová)

2007, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8iu0/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

New approaches in platinum-based therapy of solid tumors
 (Olga Vondálová Blanářová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zam3v/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Molekulární mechanismy účinků platinových chemoterapeutik u nádorových buněk tlustého střeva
 (Jarmila Herůdková)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qt91m/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Modulace apoptózy indukované TRAILem u nádorových buněk tlustého střeva prostřednictvím chemoterapeutických látek
 (Iva Jelínková)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bhs3e/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Interakce proteinu p53 a jeho homologů s DNA a jejich úloha v maligní transformaci buňky
 (Eva Roubalová)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o7s22/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Nové molekulární mechanismy zapojené v modulaci signálních drah cytokinu TRAIL a receptorů smrti u nádorových buněk prostřednictvím chemoterapeutických látek.
 (Barbora Šafaříková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/on0z1/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Studium molekulárních regulačních mechanismů pomocí proteomických technik
 (Iva Procházková)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1wcp/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

Studium mechanismů buněčné smrti indukované působením platinových cytostatik u buněk kolorektálního karcinomu
 (Iva Jelínková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h6gjn/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Studium účinku cisplatinových derivátů na nádorovou buňku
 (Veronika Kvardová)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/evl0f/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)