Theses on the same topic (having an identical keyword):

legislative process

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Legislative Process in Ireland: A Contextual Analysis
 (Jakub Schwan)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/zynbv/ | Filologie / Angličtina pro školskou praxi | Theses on a related topic

Role národních parlamentů v legislativě EU
 (Kristýna ZÍMOVÁ)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//iigqs5// | Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova | Theses on a related topic

Tvorba legislatívnych predpisov v EÚ v oblasti geneticky modifikovaných organizmov z hľadiska vplyvu záujmových skupín na tento proces
 (Samuel Mišík)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/urizu/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Stav legislativní nouze
 (Adam Vízdal)

2014, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kkhnm/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Proces tvorby práva v Slovenskej republike
 (Jarmila Bosáková)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/zi01b/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Business Process Modeling: Process Events and States
 (Oleg Svatoš)

2005, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/30279 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Women in the asylum-seeking process: The gender aspect of the Czech Republic’s asylum policy
 (Kateřina Šustrová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wy1hy/ | Politologie / | Theses on a related topic

Disfunkční faktory v zákonodárném procesu
 (Marek Litzman)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/feq62/ | Právní specializace / Právo a finance | Theses on a related topic

Vybrané nedostatky zákonodárného procesu z pohledu teorie zákonodárství a judikatury Ústavního soudu ČR
 (Marian Kokeš)

2014, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfivb/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Ústavní právo a státověda | Theses on a related topic

Přezkum legislativního procesu Ústavním soudem a vnitřní autonomie Parlamentu
 (Blanka Šírová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c74e8/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)