Theses on the same topic (having an identical keyword):

lidske zdroje assessment centre

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Recruitment a assessment centre jako nástroj efektivního výběru talentovaných zaměstnanců
 (Jiří Tecl)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jj4tr/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Assessment centrum v praxi / Assessment Centre in practice
 (Karin Hartmannová)

2018, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/gu3snd/ | Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích | Theses on a related topic

Hodnocení efektivity výběru pracovníků pomocí assessment centra
 (Martina Čapková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pip3m/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Assessment Centre na pozici Konzultant - prodejce značkové prodejny
 (Martina Hejlová)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/4324 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Řízen lidských zdrojů v podmínkách Assessment centra
 (Edita Čermáková)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//5sjw6f// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Assessment centrum jako výběrový nástroj
 (Romana JANČÍKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//43f467// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Příprava a realizace Assessment Center
 (Petra Mašková)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s698y/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Design assessment centra
 (Pavla Buráňová)

2018, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9o2lv1// | Ekonomika a management / Sociálně ekonomický obor | Theses on a related topic

Assessment Centre – metoda hodnocení uchazečů o studium na VŠ v rámci Policie ČR
 (Šárka Macáková)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74581 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Theses on a related topic

Projekt využití metody Assessment Centre při posuzování příslušníků Policie České republiky
 (Pavla ŠKORŇOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//iqefrt// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)