Theses on the same topic (having an identical keyword):

mapovani kriminality

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Geografická analýza kriminality v Hodoníně
 (Dominik AMBROŽ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//js0vre// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Územní diferenciace kriminality v Libereckém kraji
 (Jiří PUPÍK)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ol2430// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Územní diferenciace kriminality v Olomouckém kraji
 (Petr WEICHSEL)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//w1mfp8// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Analýza kriminality v Praze v roce 2014 a její dopady na hospodářství
 (Jana Dragounová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46472 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Součinnost škol a Městské policie Praha v otázce prevence kriminality
 (Martin ORAVEC)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//agr2z1// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Analýza kriminality v ČR
 (František Gröger)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/6559 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické a pojistné inženýrství | Theses on a related topic

Geografická analýza lokalit strachu z kriminality na území města Česká Třebová
 (Ondřej KUBÁT)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jycc5r// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Lokality strachu z kriminality na území města Jihlavy
 (Daniela KOSOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5jrbal// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Zastoupení sociálních činitelů na kriminalitě mládeže
 (Tomáš Jílek)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kiu6z/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby | Theses on a related topic

Prevence kriminality dětí a mládeže spočívající ve smysluplném využití volného času.
 (Jana GLETTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//65c0h5// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)