Theses on the same topic (having an identical keyword):

metody vyuky cteni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Využití metody Splývavého čtení v edukaci žáků s potížemi učení
 (Alena Stejskalová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aksfj/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Aplikace metody Sfumato při výuce elementárního čtení
 (Hana Suchá)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d178q/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Nejčastěji užívané metody výuky čtení v Moravskoslezském kraji
 (Petra SMOLANOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wp7j6p// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Role užité metody výuky čtení v procesu budování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ
 (Kamila HERMANOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4c549v// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Nejčastěji užívané metody výuky čtení v edukaci Moravskoslezského kraje
 (Kateřina ŽOCHOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kjnp31// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Role užité metody výuky čtení v procesu budování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ
 (Aneta PODOLEWSKÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//vhjkzg// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Nejčastěji užívané metody výuky čtení v edukaci Moravskoslezského kraje
 (Jana RABINSKÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//n0tpee// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Vliv metody výuky čtení na čtenářské dovednosti žáků 1. stupně ZŠ
 (Ivana HOŘÍNKOVÁ)

2019, Disertační práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9nzmdj// | Specializace v pedagogice / Didaktika českého jazyka a literatury | Theses on a related topic

Využití analyticko-syntetické metody a metody Sfumato při práci s žáky s parciálními poruchami
 (Lucie ŠROMOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zj38xx// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Role užité metody výuky čtení v procesu budování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ
 (Nela ONDROUŠKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//h6c5ps// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)