Theses on the same topic (having an identical keyword):

multi-criteria decision making

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Multi Criteria Decision-making: Choice of Incoterms for International Distribution of Genuine Parts and Accessories
 (Lenka Erbenová)

2020, absolventská práce CŽV, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//nku83a// | Master of Business Administration / Global Management in Automotive Industry | Theses on a related topic

A selecting of a suitable CHARTIS EUROPE S.A. product by using multi criteria decision making
 (Nikola Jirousková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32541 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

A Decision-making Model for Third-Party Logistics (3PL) Provider Selection
 (Stefan Jovčić)

2021, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ykvp9l// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management | Theses on a related topic

Multi-Criteria Analysis Applied on Selected Higher Education Institutions in European Union
 (Tetiana Kalinichenko)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76587 | Kvantitativní metody v ekonomice / Quantitative Economic Analysis | Theses on a related topic

Vícekriteriální rozhodování a softwarové nástroje pro podporu rozhodování
 (Gabriela Bohušová)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4372 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Hybridizované a integrované metody ve fuzzy vícekriteriálním rozhodování s případovými studiemi
 (Eric Afful-Dadzie)

2015, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0icber// | Inženýrská informatika / | Theses on a related topic

Multikriteriálny benchmarking hypotekárnych produktov
 (Ľubomíra Lucáková)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/my12a/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Aplikace metod rozhodovací analýzy při strategickém rozhodování
 (Jan Klimecký)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yr2og/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Metoda DEMATEL a její využití při řešení vícekriteriálních rozhodovacích problémů
 (Michal Navrátil)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53517 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Hodnocení pojistného trhu ČR na bázi komparace s vybranými zeměmi při využití vícekriteriálního rozhodování
 (Andrea Jurčicová)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138682 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)