Theses on the same topic (having an identical keyword):

multi-level governance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Multi-level governance kulturních events v prostorové perspektivě
 (Blanka MARKOVÁ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sy8h4i// | Geografie / Politická a kulturní geografie | Theses on a related topic

Only food for thought? An Analysis of Governance Frameworks fo (Policy) Learning Transfer and Innovation in Iterreg Projects
 (Anna Trojer)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h3zy5/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

Parlamentná kontrola v systéme multilevel governance
 (Radoslav Pittner)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h0a72/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Multilevel governance: Podmínky spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni
 (Iveta Zelenková)

2013, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vnfwt/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

Střet jurisdikce Evropského soudu pro lidská práva a Evropského soudního dvora z pohledu multilevel governance
 (Martin Svatoš)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nx65v/ | Politologie / | Theses on a related topic

Víceúrovňová ekonomická governance: příklad jihovýchodní Asie
 (Markéta Wagnerová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26161 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Vplyv regiónov v európskej integrácii podľa liberálneho medzivládneho prístupu a konceptu viacúrovňového vládnutia: príklad Belgicka
 (Michal Fáber)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dw3rg/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Koncept víceúrovňového vládnutí v zahraniční politice Evropské unie a Kanady: komparativní perspektiva
 (Iva Šašinková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hvuv9/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Partnerství jako nástroj pro zapojení měst do víceúrovňového vládnutí
 (Jakub Rybář)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uk10o/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Role malých a středních podniků v ČR ve víceúrovňovém vládnutí EU
 (Terezie Rubešová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdg1g/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)