Theses on the same topic (having an identical keyword):

multidisciplinarni tym

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Multidisciplinární tým při výchovných problémech mladistvých
 (Andrea Pištěláková)

2023, absolventská práce, Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

http://theses.cz/id//mg1g4b// | Sociální práce / | Theses on a related topic

Forenzní multidisciplinární tým pro ochranné léčení v reformě psychiatrie
 (Jindřiška DUFFKOVÁ)

2022, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rn83ah// | Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení / Organizace a rozvoj zdr. zařízení | Theses on a related topic

Multidisciplinární tým Dětského centra Jihočeského kraje, o. p. s.
 (Eliška VÁVROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fc61k5// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Multidisciplinární tým v péči o ženu s rakovinou prsu
 (Romana LIŇHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ljt5rq// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Multidisciplinární týmy v psychiatrické péči
 (Svatava BAIEROVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//85fz3y// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Multidisciplinární týmy v psychiatrické péči
 (Svatava BAIEROVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//x9xlqv// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Multidisciplinární paliativní týmy v českých nemocnicích
 (Kateřina CHALOUPKOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rt4qd0// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Multidisciplinární paliativní týmy v českých nemocnicích
 (Kateřina CHALOUPKOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tgh75v// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Setkání okolo dítěte jako metoda multidisciplinární spolupráce u dětí se specifickými potřebami
 (Monika MATULOVÁ)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x8zd4m// | Sociální pedagogika / Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství | Theses on a related topic

Multidisciplinární spolupráce při domácí péči o člověka po cévní mozkové příhodě
 (Michaela WIESNEROVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8g6qf8// | Zdravotně-sociální péče a rehabilitace / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)