Theses on the same topic (having an identical keyword):

nakup softwaru

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza hotelového softwaru Hores
 (Artur Kobtsev)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12287/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Komparace efektivity nákupu a cloudových řešení pronájmů kancelářských softwarů.
 (Lukáš Doležal)

2016, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wbhxsp// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Výběr optimálního softwaru pro účetnictví v malých firmách
 (Olga KUDRNÁČOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//308za6// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Výběr a využití nového softwaru pro městskou policii
 (Pavlína Dobešová)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dsa6ry// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Analýza konkurence softwaru pro e-aukce
 (Petr Michálek)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105874 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic