Theses on the same topic (having an identical keyword):

national cultural monument

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Stát jako vlastník kulturní památky
 (Dita Pešková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ff736/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Marketingová strategie národní kulturní památky Stará čistírna odpadních vod v Bubenči
 (Karolína Krejčová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69064 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Edukační program pro žáky 1. stupně ZŠ v národní kulturní památce Klášter Plasy
 (Andrea LÖFFELMANNOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xmlkaj// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Zaměření skutečného provedení doprovodné infrastruktury cestovního ruchu NKP Vítkovice
 (Sabina Donová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98398 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Míra vlivu národní kulturní památky kláštera Milevsko na návštěvnost jejího okolí.
 (Pavlína Mrázová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//ee7io1// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Problematika site specific a její aplikace na projekt kulturní akce v oblasti NPP Stránská skála v Brně
 (Jana Repáková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ckv3c/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Právní aspekty obnovy nemovité kulturní památky
 (Lenka Jurenová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qp7pq/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní aspekty ochrany kulturních památek
 (Roman Čerbák)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fesk3/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Památková péče v ČR a ve Francii
 (Petra Holubičková)

2008, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/so9h5/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

Právní ochrana kulturních památek v čase ozbrojeného konfliktu
 (Daniela Daňková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/nwc38/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)