Theses on the same topic (having an identical keyword):

negativni cena

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Problematika záporných cen spotových cen elektrické energie
 (Karolína Súkupová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klj90/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Negativní vlivy na cenu nemovitosti
 (Libor Malý)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/r84il/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Analýza aukcí umění v ČR: determinanty cen, výskyt masterpiece a afternoon efektu.
 (Tereza Wimmerová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kp9uk/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Jsou ceny prodaných bytů ovlivňovány způsobem jejich prodeje? Komparace cen bytů na Praze 10 v roce 2013 a v prvním kvartálu roku 2016.
 (Jan Vágner)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72020 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Theses on a related topic

Analýza vlivu hlukového znečištění na ceny bytů v Praze pomocí hédonické cenové metody
 (Veronika Štěpáníková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74118 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Determinanty cen nemovitostí
 (Jana Prchlová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i61e4/ | Matematika / Ekonomie | Theses on a related topic

Vliv cen ropy na ekonomiku Kazachstánu
 (Olga Kravtsova)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/87619 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Přirozená míra neobsazenosti a její vliv na změnu ceny nájemného na kancelářském trhu v Praze
 (Martin Vyšný)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71352 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Theses on a related topic