Theses on the same topic (having an identical keyword):

obhajoba v trestnim rizeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Právo na obhajobu v trestním řízení
 (Jana Svobodová)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/clxsx/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na obhajobu v trestním řízení
 (Filip Havrda)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i93n2/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na obhajobu a jeho realizace v trestním řízení
 (Vendula Horáková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ek8yb/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Obhajoba obviněného v trestním řízení
 (Jiří Konvalinka)

2008, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h5uq6/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Nutná obhajoba a obhájce ustanovený soudem v trestním řízení
 (Michal STACH)

2019, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//34ln7p// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na obhajobu v trestním řízení
 (Martin Bízik)

2014, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/u2o0r/ | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

Obhajoba v trestním řízení
 (Alice SIMAJCHLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gtha6g// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na obhajobu v českém trestním řízení
 (Tomáš Burka)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aiewp/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Výpověď svědka v přípravném řízení (se zaměřením na podání vysvětlení a užití úředních záznamů jako důkazu v hlavním líčení)
 (Tereza HOŇKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//91w785// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nutná obhajoba, obhájce ustanovený soudem a náklady trestního řízení z pohledu právní praxe
 (Michal Stach)

2020, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8sw7/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)