Theses on the same topic (having an identical keyword):

okrehek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Využití okřehku pro fytoremediaci amoxicilinu a paracetamolu
 (Michal LACH)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kudsq0// | Chemie / | Theses on a related topic

Růstová a metabolická odezva okřehku menšího (Lemna minor L.) na polycyklický aromatický uhlovodík
 (Zuzana Hrušková)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8d2np2// | Fytotechnika / Biotechnologie rostlin | Theses on a related topic

Antioxidační aktivity okřehku Lemna minor L. v abiotickém stresu
 (Jana Petrovičová)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zeb42n// | Agrobiologie / Biotechnologie rostlin | Theses on a related topic

Vliv diklofenaku na růst Lemna minor L.
 (Aleš Bradáč)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g57bn/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Růstová odezva Lemna minor L. na paracetamol
 (Markéta Hájková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ol3ws/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Využití Lemna minor pro posouzení toxicity kadmia
 (Petra Ustohalová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o324y/ | Chemie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Fyziologické a biochemické změny u rostlin vlivem přítomnosti léčiv v prostředí
 (Klára Buriánová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s1ueg/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Brownfields a staré ekologické zátěže Ostravska z pohledu toxického zatížení životní prostředí
 (Filip URBAN)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//43vxle// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Studie ekotoxicity veterinárních léčiv vstupujících do životního prostředí
 (Zdeňka Klimešová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f8lfi/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Biologické hodnocení toxicity kontaminant životního prostředí
 (Lenka JARÁBKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//a8x08q// | Chemie / Učitelství Chemie - Biologie pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)