Theses on the same topic (having an identical keyword):

olovnate ionty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Elektroanalytické stanovení iontů těžkých kovů
 (Petra Itterheimová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/su5dt/ | Chemie / | Theses on a related topic

Voltametrické stanovení iontů kademnatého, zinečnatého a olovnatého
 (Jan Sadílek)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wy5i8/ | Chemie / Analytický chemik - manažer chemické laboratoře | Theses on a related topic

Funkcionalizace povrchu uhlíku pro adsorpci iontů kovů
 (Iveta KUČEROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hqdmzz// | Chemie / | Theses on a related topic

Adsorpční chování olovnatých iontů na alterovaném černém uhlí - vliv teploty
 (Petra VESELÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sqb439// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Theses on a related topic

Sorpční vlastnosti uhlíkatého materiálu na bázi sacharózy
 (Eliška MORAVCOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//66zggi// | Chemie / | Theses on a related topic

Využití HPLC/MS k identifikaci a kvantifikaci léčiv
 (Marek MUCHA)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kaglgy// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Theses on a related topic

Monoiontové formy bentonitu a jejich sorpční vlastnosti
 (Lucie NEČASOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xiu6bz// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Adsorbenty na bázi ligninu a jeho derivátů
 (Kristýna PUSTĚJOVSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xs3sp5// | Chemie / | Theses on a related topic

Studium texturních změn pevných látek po adsorpci polutantů
 (Marek HUĎA)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4epz9x// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Vliv poměru sorbent/roztok na sorpci kovů na uhlíkatých aerogelech.
 (Gabriela HOTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vspfff// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)