Theses on the same topic (having an identical keyword):

onp

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Léčba bolesti u pacientů v terminálním stadiu na ONP z pohledu sestry
 (Martina KUNEŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1fvfdc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Postoje sester k ošetřovatelské péči o klienty v terminálním stádiu na oddělení ONP a LDN
 (Žaneta SCHMIDOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i9s4tp// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Role sestry ve využití volného času klientů v rámci hospitalizace na ONP
 (Radka RATAJOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z1xxmp// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Uspokojování potřeb klientů/pacientů hospitalizovaných na oddělení následné péče a spolupráce s jejich rodinou
 (Šárka FRANKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7o3han// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stádiu na oddělení následné péče a v hospici.
 (Eva PETROVICOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r4d1sn// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Předsudky některých geriatrických pacientů a jejich blízkých proti hospitalizaci na Oddělení následné péče v Nemocnici Tábor, a.s.
 (Alena BIDMONOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//333ujg// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vyhodnocení vybraných indikátorů kvality ošetřovatelské péče na oddělení následné péče
 (Renata BALOGOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5xsfz7// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Role sestry při ošetřovatelském procesu u klienta s apalickým syndromem.
 (Eva NOVÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//utkln5// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Potřeba seberealizace u pacientů během hospitalizace
 (Ivana VACHTOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//165ndy// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Prevence poškození zdraví z nadměrné fyzické zátěže ošetřujícího personálu na vybraném lůžkovém oddělení- 2 Oddělení následné péče- stanice A, Nemocnice České Budějovice a.s.
 (Martina PAVLOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pv32lq// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic