Theses on the same topic (having an identical keyword):

ostravice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Oblast horního toku Ostravice. Problematika etnografické rajonizace a proměny lokální obyčejové tradice na příkladu kolední obchůzky se štěstím.
 (Sabrina Pasičnyková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sog34/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Struktura epifytické bryoflóry v údolí Černé Ostravice (CHKO Beskydy)
 (Jana Procházková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eibix/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Humanizace Ostravice a její vliv na migrační propustnost vodního toku
 (Vladimír Takáč)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137319 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Theses on a related topic

Vliv přítoků na poproudovou zrnitost korytových sedimentů Černé Ostravice
 (Ivan SMAŽÁK)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wgofad// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Theses on a related topic

Revitalizace vodního toku Ostravice
 (Tomáš Boráň)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119608 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Theses on a related topic

Die kulturhistorische Entwicklung der Mikroregion Beskiden. Die Gemeinden Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, Čeladná, Staré Bílá
 (Marie KAŇÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//s4dw14// | Filologie / Němčina ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Racionalizace/rozvoj železniční tratě Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice
 (Bohumila Gavlasová)

2014, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vqgmrm// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Hydronymie povodí Ostravice
 (Kristýna KOVÁŘOVÁ)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//quithk// | Filologie / Český jazyk | Theses on a related topic

Revitalizace brownfieldů: Srovnání areálu Dolní oblasti Vítkovic a Ostravice-Textilie
 (Barbora Miturová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70419 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Trend vývoje koncentrace živin a biomasy fytoplanktonu ve vybraných profilech řeky Ostravice
 (Miroslav Mrnka)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130114 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)