Theses on the same topic (having an identical keyword):

otacky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Vliv maximálních otáček horizontálního vyvrtávacího stroje na produktivitu práce
 (Lenka Řehořová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lqb80i// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Metody regulace otáček asynchronních motorů
 (Lumír Kvita)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116145 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Vliv změny otáček na sací schopnosti modelového čerpadla
 (Robert Přikryl)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115112 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Theses on a related topic

Regulace otáček asynchronního motoru
 (Jakub ZEISEK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7j9pgk// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Návrh modulu pro násuvný mechanický snímač otáček a snímače koncových poloh.
 (Jakub REINHART)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9s1roh// | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Theses on a related topic

Hlavní pohon obráběcích strojů. Převodovka se stupňovou změnou otáček - konstrukce s předlohou
 (Petr KANTA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//shbymp// | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Theses on a related topic

Hnací jednotka s regulací otáček
 (Ondřej Škrabal)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ttx03u// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Regulace otáček asynchronního motoru
 (Jakub ZEISEK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7j9pgk// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

OVĚŘENÍ PRINCIPŮ ZPĚTNOVAZEBNÍHO ŘÍZENÍ - ŘÍZENÍ OTÁČEK VENTILÁTORU
 (Pavel Kubelka)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//svpjc9// | Informační technologie / Řízení procesů | Theses on a related topic

Hlavní pohon obráběcích strojů. Planetová převodovka se stupňovou změnou otáček.
 (Václav BOUČEK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//59ha4a// | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)