Theses on the same topic (having an identical keyword):

pilgrimages

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Bayerisch-Böhmische Wallfahrten als interkulturelle Lernerfahrung.
 (Jana BLÁHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wgh5t3// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina | Theses on a related topic

Historie a současnost pěších poutí a poutních míst v Jihomoravském kraji
 (Adéla Rozmahelová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rcb60/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Vidění rozličné sedláčka sprostného V. B. Jestřábského a Poutníkova cesta J. Bunyana. Dvě barokní putování
 (Nina Kožíšková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pjl8e/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Poutě na počátku 20. století na příkladu Papežské korunovace Matky Boží svatohostýnské roku 1912
 (Iva Borková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f0i15/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Theses on a related topic

Církevní průvody a poutě v Dolních Bojanovicích
 (Veronika Kopečková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sdqtr/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Vznik a vývoj poutí v Dubu nad Moravou
 (František HODINKA)

2016, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hlet8k// | Specializace v pedagogice / Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika | Theses on a related topic

Měřín a jeho poutní tradice od baroka do současnost
 (Ladislav BUBLÁN)

2017, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r4e4tm// | Teologie / Katolická teologie | Theses on a related topic

Historický a kulturní význam poutí do Santiaga de Compostela (Camino de Santiago)
 (Kateřina Kučerová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//emkgb7// | Specializace v pedagogice / humanitní studia - španělský jazyk | Theses on a related topic

Význam Svatováclavských poutí ve Staré Boleslavi po roce 1989 a jejich odkaz pro současnou křesťanskou společnost
 (Monika Dušíková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9099 | Specializace v pedagogice / Náboženská výchova | Theses on a related topic

Přínos vojenských poutí do Lurd na osobní rozvoj vojáka
 (Denisa Hrdá)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10275 | Specializace v pedagogice / Náboženská výchova | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)