Theses on the same topic (having an identical keyword):

polyethylenglykol

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Příprava \kur{N}-(polyethylenglykol-\recke{omega}-yl)-11-aminoundekan-\nl{}amidů a jejich reakce s \kur{N}-karboxanhydridy
 (Alice Knapová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//frebc6// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Theses on a related topic

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Anton Paar při teplotách 10 - 80 °C
 (Monika BENKOCKÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fewwp4// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Mettler - Toledo při teplotách 20 - 80 °C
 (Vladimír HENYCH)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bjord1// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Stanovení indexu lomu kapalných binárních směsí polyethylenglykol-voda v závislosti na teplotě.
 (Petr VALHA)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p9fuue// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Studium přípravy nanočástic stříbra za použití přírodních látek
 (Klára KOSTELANSKÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cmhk9o// | Chemie / Materiálová chemie | Theses on a related topic

Ekotoxikologické hodnocení materiálů založených na nanočásticích stříbra
 (Markéta Hůlková)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ei1we/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Theses on a related topic

Porovnání konzervačních postupů pro archeologické usně
 (Martina Řezníková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fk4q4/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Theses on a related topic

Vliv silného elektrického pole na strukturu polymerů ve vodných roztocích
 (Šárka DĚDIČOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cct2ff// | Chemie / Chemie-Matematika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Fyzikálně-chemické vlastnosti roztoků pro přípravu disperzí nanočástic
 (Miloš ČERNOUŠEK)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//w00zb9// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Vliv polymerů na stabilitu nanočástic stříbra připravených pomocí modifikované Tollensovy reakce
 (Ivana SAITZOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5w91rm// | Chemie / Aplikovaná chemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)