Theses on the same topic (having an identical keyword):

poruchy vedomi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Poruchy vědomí pohledem standardního interního oddělení.
 (Gabriela JAKLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tsmq8o// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Diferenciální diagnostika poruchy vědomí v přednemocniční neodkladné péči
 (Pavlína Fůsová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//fcatmw// | Zdravotnický záchranář / | Theses on a related topic

Kvalitativní poruchy vědomí u pacientů s frakturou krčku femuru
 (Soňa Vojtěchovská)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//aebqwb// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Poruchy vědomí pohledem sestry standardního interního oddělení.
 (Gabriela JAKLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4vrzpb// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelský proces u pacienta s poruchou vědomí
 (Kateřina Štichová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/nx19h/ | Zdravotnické záchranářství / | Theses on a related topic

Komunikace s pacientem s dlouhodobou kvantitativní poruchou vědomí
 (Martina Pechová)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cxtfi/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Možnosti stimulace komunikačních kompetencí u osob s poruchou vědomí v dospělém věku
 (Lucie Smolinská)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xlndo/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Specifika dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče u pacienta s poruchou vědomí
 (Pavla Sklenářová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n0k2g/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Komunikace u pacienta s poruchou vědomí v ošetřovatelské péči
 (Tereza SODOMKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//093q4w// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Primární vyšetření pacienta s neúrazovou poruchou vědomí nelékařským zdravotnickým pracovníkem
 (Petra WIESNEROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cra6ab// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)