Theses on the same topic (having an identical keyword):

posturografie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Vplyv aktivácie krátkych svalov nohy na posturálnu stabilitu jedinca - verifikácia pomocou posturografie
 (Mária REPKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v5stgm// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Zhodnocení efektu terapie dle Roswithy Brunkow pomocí posturografie u osob s vadným držením těla
 (Barbora Mazlová)

2009, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//mqhlvp// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv hlezenních ortéz na lokomoční aktivitu u pacientů po cévní mozkové příhodě - objektivizace pomocí posturografie
 (Stanislawa Kluzová)

2010, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//46ajmz// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv nefunkční plosky nohy na posturu těla osob s nesedavým typem pracovního zařazení
 (Michaela TOMČALOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//88d5e8// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv intervenčních pohybových programů na úroveň rovnováhy u seniorů
 (Barbora ZEMANOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qw4zcv// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Vliv poranění laterálního ligamentózního komplexu hlezna na posturální stabilitu
 (Jana Řezaninová)

2015, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z0d6r/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Efekty korekce plochonoží na posturu.
 (Jitka POLČÁKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d04c0l// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Obezita a její posturální následky
 (Renata NALEZENCOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7nudiq// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Analýza Posturometrických dat
 (Barbara Helštýnová)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92986 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Posturální reaktibilita obézních
 (Lenka KULHÁNKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u0eqrj// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)