Theses on the same topic (having an identical keyword):

pristup

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Sémiotický pristup k analýze reklamy
 (Michaela Smutná)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//tul01r// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Venkovní vyučování jako inovativní přístup k výuce českého jazyka a literatury
 (Alžběta Matějíčková)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kagr1/ | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Přístup sociálních pracovníků domů na půli cesty ke svým klientům
 (Lenka Smejkalová)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fnbzo/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Systemický přístup v sociální práci se seniory
 (Jitka Vranková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/po027/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Přístup k učení dospělých studentů a absolventů kombinované formy studia na vysoké škole
 (Eliška Himmlová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/suzz7/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Inovativní přístup k realizaci výpočtů na superpočítačových infrastrukturách
 (Ján Štefkovič)

2021, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1jhd/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

Terapeutický přístup k dítěti s koktavostí v raném věku
 (Radka Haratková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ttc9v/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Ježíšův přístup k osobám se zdravotním postižením s ohledem na aktuální trendy sociální práce
 (Kateřina Adamcová)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/cwtgm/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Rozvoj hudebnosti dětí waldorfské školy. Přístup rodičů
 (Kristýna Krejsová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vyg3d/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Přístup veřejné správy k péči o seniory v České republice a ve vybraných regionech
 (Klára Zlatohlávková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/o3qak/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)