Theses on the same topic (having an identical keyword):

rizeni talentu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Řízení talentů jako součást rozvoje zaměstnanců
 (Ivana Krausová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//vis6um// | Magisterské programy (Ing.) / | Theses on a related topic

Řízení talentů: Stabilizace absolventů ve firmě
 (Vojtěch Hejret)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wojty/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Teoretické aspekty "Řízení talentů" pro naplnění business strategie podniku (návrh strategie talent managementu do roku 2020)
 (Lenka Létalová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//8l3j8e// | Ekonomika a management (Bc.) / | Theses on a related topic

Teoretické aspekty "Řízení talentů" pro naplnění business strategie podniku (návrh strategie talent managementu do roku 2020)
 (Lenka Létalová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//duhzr8// | Ekonomika a management (Bc.) / | Theses on a related topic

Teoretické aspekty "Řízení talentů" pro naplnění business strategie podniku (návrh strategie talent managementu do roku 2020)
 (Lenka Létalová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//ez8eym// | Ekonomika a management (Bc.) / | Theses on a related topic

Řízení talentů ve vybraném podniku
 (Veronika Voborová)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//acgov8// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika - Podnik v mezinárodním prostředí | Theses on a related topic

Řízení rozvoje zaměstnanců ? talent management ve zvolené organizaci státní správy a samosprávy
 (Radka Bystřická)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

http://theses.cz/id//x0wcn8// | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Řízení talentů v organizaci
 (Helena Frühaufová)

2016, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/ipnw34/ | Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích | Theses on a related topic

Řízení talentů jako součást rozvoje zaměstnanců
 (Mila Kateva)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//pvb5w8// | Magisterské programy (Ing.) / | Theses on a related topic

Řízení talentů jako součást rozvoje zaměstnanců
 (Tereza Jelínková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//eh235k// | Magisterské programy (Ing.) / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)