Theses on the same topic (having an identical keyword):

sensor monitoring

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Experimentální bezdrátová senzorová síť pro monitoring znečištění ovzduší ve středu města Olomouce (E-BOSS)
 (Vendula HEJLOVÁ)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ln5quo// | Geografie / Geoinformatika a kartografie | Theses on a related topic

Neighbour-based intrusion detection in wireless sensor networks
 (Lukáš Folkman)

2010, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vwvnp/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

Mapping Mangrove Forests: Processing and visualization of multi-sensor Earth Observation data for the Colombian Pacific coast
 (Sayana DE GOROSTIZAGA MOXON)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rbkq6p// | Geoinformatics and Cartography / | Theses on a related topic

Network Security Monitoring of Smart Home Systems
 (Radek Krejčí)

2011, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k6n38/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Ověření funkce elektrochemického uspořádání/čidla pro sledování úprav vody
 (Jitka Ouhrabková)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rywyvg// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Vývoj elektrochemické sondy pro monitorování vod v oblastech uložišť jaderného odpadu
 (Dominik Kralik)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//i00ya4// | Procesní inženýrství a informatika / | Theses on a related topic

Sledování elektrické aktivity kardiomyocytů pomocí elektrochemického sensoru
 (Lívia Vidová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tg16r/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Elektrochemické senzorové systémy pro testování drog ze skupiny syntetických kathinonů
 (Eva Pospíšilová)

2021, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//30owmh// | Analytická chemie / | Theses on a related topic

Standardy pro dohledové centrum senzorové sítě
 (Libor KIMPL)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//icvcz9// | Geografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Analýza přesnosti monitorování glykemie kontinuálním senzorem Enlite™
 (Martina Trojková)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119050 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic