Theses on the same topic (having an identical keyword):

sla

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Správa SLA a jejich závislostí v rámci infrastruktury klienta
 (Tomáš Veselý)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xtikm/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Cisco IP SLA a jeho využití
 (Tomáš Matoulek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9206 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Hodnocení dotvrzování výtisků z SLA tiskárny
 (Jiří Procházka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0wouiz// | Polygrafie / | Theses on a related topic

Výroba šperků 3D tiskem technologií SLA
 (Jakub Brezina)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141249 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

3D tisk foto-polymerních keramických materiálů s využitím technologie SLA
 (Veronika Truxová)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//9khe4l// | Strojní inženýrství / Výrobní systémy a procesy | Theses on a related topic

Approach to Learning: Bilingual and SLA Children
 (Lenka Švecová)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h5r32/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Cenové modely a SLA pre zdieľané služby dátových centier
 (Ivan Štefek)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34848 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA
 (Lukáš ČESAL)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bhyxdn// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Vyhodnocování SLA nad HP Quality Center
 (Jan Doubrava)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/38513 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

1. Teoretická část: Mýty, legendy a bajky v animaci 2. Praktická část: Jak šla želva na válečnou výpravu
 (Kateřina VOJKŮVKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ognkyo// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Animovaná tvorba | Theses on a related topic