Theses on the same topic (having an identical keyword):

slavic languages

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Non-native Slavic accents in English
 (Yurii Chybras)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qp36p/ | Anglický jazyk a literatura / | Theses on a related topic

English borrowings in West-Slavic and West-Germanic languages in the context of Distributed Morphology
 (Jan CELTA)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xorudd// | Filologie / Anglická filologie - Německá filologie | Theses on a related topic

Odraz fonetických procesů praslovanského období ve fonologických systémech západoslovanských a východoslovanských jazyků
 (Andrea Kratochvilová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ejr5k/ | Filologie / Ukrajinský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Diachrónna komparácia pomenovaní príbuzenských vzťahov v západoslovanských a južnoslovanských jazykoch
 (Jana Demelová)

2021, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b4eia/ | Filologie (čtyřleté) / Paleoslovenistika a slovanské jazyky | Theses on a related topic

Srovnávací analýza slov praslovanského původu v ruském a českém jazycích na základě originálu a převodu románu L.N.Tolstého "Vojna a mír"
 (Natálie Ablicova)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ki3jt/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Dinamika internacional'noj leksiki i eyo adaptaciya v sovremennyh slavyanskih yazykah (cheshsko-russko-pol'skij sopostavitel'nyj analiz)
 (Lukáš MARŠÍK)

2021, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pbx01s// | Filologie / Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika | Theses on a related topic

Názvy týdne a dnů v týdnu ve slovanských jazycích
 (Nicole Rauscherová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oz985/ | Filologie / Obecná jazykověda | Theses on a related topic

Problematik der deutsch-slawischen Sprachkontakte mit besonderer Berücksichtigung des Russischen
 (Nataliia Solianyk)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kpj6q/ | Filologie / Německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

Názvy ďábla v češtině a jejich ekvivalenty v jiných slovanských jazycích
 (Andrea Doležalová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rif5j/ | Filologie / Obecná jazykověda | Theses on a related topic

Pojmenování nejstaršího nářadí k obdělávání půdy ve slovanských jazycích
 (Martina Jánová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3ku9/ | Filologie / Obecná jazykověda | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)