Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni patologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Sociální patologie krajně pravicových mládežnických organizací
 (Michal Ševčík)

2019, Rigorózní práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n7dba7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální patologie v lokalitě a její vliv na cenu nemovitosti
 (Jitka Horáková)

2021, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//l4yrpa// | Realitní inženýrství / | Theses on a related topic

Užívání návykových látek jako významná sociální patologie na středním odborném učilišti
 (Stanislav Šerák)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hctgj/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Prosociální edukace dospělých jako prevence sociální patologie
 (Hana BENKEOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hu8zi7// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Domácí násilí jako příklad sociální patologie zaměřeno na Ústecký kraj
 (Veronika SEIDLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7joj6i// | Filozofie / Filozofie + Společenské vědy, sz (A14) | Theses on a related topic

Sociální patologie krajně pravicových mládežnických organizací v ČR
 (Michal Ševčík)

2018, Rigorózní práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vz243b// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Motivy sociální patologie a deviace v evropské a americké literatuře hrůzy
 (Linda DOBŘICKÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//v0dnch// | Filologie / AJ ČJ se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Analýza kasuistik svěřenců ústavní výchovy s důrazem na vybrané sociální patologie
 (Lada Válková)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h17v1/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vnímání sociálních norem a sociální patologie romskými dětmi mladšího školního věku
 (Veronika ČECHOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8kw5z2// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Sociální patologie v současné rodině
 (Jana VICHEROVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ez1qdz// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)