Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni vazby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Sociální vazby mezi rezidenty v domově důchodců
 (Marta Kuchařová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s4thv/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Sociální vazby jako prediktory konzumace alkoholu v mladé dospělosti
 (Petra Urbánková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kpghm/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Virtuální sociální sítě a jejich vliv na reálné sociální vazby dětí a mladistvých
 (Jaromír Kincl)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10648 | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Sociální vazby a vznik místního společenství v rámci druhého bydlení
 (Gabriela Weberová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9218 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Sociální vazby u plcha velkého (Glis glis)
 (Nikola ZDAŘILOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jikm1w// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Sociální vazby seniorů v domově s pečovatelskou službou
 (Nikola GRÜNOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cz0x1d// | Sociologie / | Theses on a related topic

Poruchy příjmu potravy a sociální vazby
 (Pavlína OČADLÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bclxg9// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - dramaterapie | Theses on a related topic

Vliv užívání stimulačních drog na mezilidské a sociální vazby mládeže
 (Barbora Holková)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//axh5ue// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Transnacionální vazby zahraničních studentů VŠ na svou domovinu
 (Kateřina Novotná)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8685 | Sociologie / Sociologie obecná a empirická | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)