Theses on the same topic (having an identical keyword):

spravca dane

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Práva a povinnosti správcu dane v daňovom konaní
 (Tatiana Tóthová)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/sfdys/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Colná správa ako správca daní v Českej republike
 (Ľubomíra ČIŽMÁROVÁ)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hsbodo// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Aplikácia daní z nehnuteľnosti v konkrétnej daňovej jednotke
 (Dominika Valášková)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/c5iqm/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Výkon správy daní v SR
 (Ľuba Niederlandová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/xhbll/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic