Theses on the same topic (having an identical keyword):

statni zastupitelstvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Postavení státního zastupitelství v insolvenčním řízení
 (Ivana Krečová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75290 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic

Role státního zastupitelství v civilním procesu
 (Andrea HORINOVÁ)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ih1wbl// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Organizace a fungování státního zastupitelství a jeho změny
 (Natálie MOŠNOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g7s53w// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dohled v soustavě státního zastupitelství
 (Adam ŽANDA)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//77scac// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Organizace činnosti státního zastupitelství
 (Vítězslav KOZÁK)

2017, Rigorózní práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3ogupi// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Účast státního zastupitelství v civilním řízení
 (Radovan Dávid)

2007, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ibjwm/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Smysl a význam účasti státního zastupitelství v civilním procesu
 (Dominika Bouzková)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uceue/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Policie a státní zastupitelství
 (Martin Cetkovský)

2008, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ytj333// | Tělesná výchova a sport / Ochrana obyvatelstva | Theses on a related topic

Vývoj státního zastupitelství
 (Josef Zeman)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q551f/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Elektronický spis a jeho efekt na činnost státního zastupitelství a policie ČR v Jihomoravském kraji
 (Radovan Dávid)

2006, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a64o9/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)