Theses on the same topic (having an identical keyword):

stochasticky proces

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Poissonův proces a jeho aplikace
 (Jiří Marek)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bkk4u/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Variance Gamma proces a jeho využití v modelu pro oceňování opcí
 (Jakub Drahokoupil)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80209 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Markovův proces v životním pojištění
 (Jaroslav Lábr)

2018, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ooogia// | Systémové inženýrství a informatika / Pojistné inženýrství: Management finančních rizik | Theses on a related topic

Stochastické procesy v analýze přežití
 (Lucia Macášková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pyoqg/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Lévyho procesy a jejich aplikace v ekonomii
 (David Vodrážka)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yj91q/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Stochastické procesy a jejich aplikace při analýze rizik
 (Kamila Jůzová)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114213 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Statistické vlastnosti Poissonova procesu
 (Martin Bíza)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tl15k/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Stochastické procesy ve finanční matematice
 (Lenka Křivánková)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zk97a/ | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Stochastické procesy ve finanční matematice
 (Lenka Křivánková)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y8ozs/ | Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Vyhodnocování statistických charakteristik náhodných procesů
 (Stanislav Topor)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fx8m65// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)