Theses on the same topic (having an identical keyword):

succession planning

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
The Development of a Succession Planning Strategy for a Family-owned Business
 (Martin KRATOCHVÍL)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sfcwo0// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

"The Relevance of IT Supported Succession Planning in the Current Labor Market."
 (Judith Kraller)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41704 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Plánovanie nástupníctva a kariérny rozvoj zamestnancov banky
 (Katarína Pancáková)

2015, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/otu61/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Strategie řízení a plánování nástupnictví v rodinné a nerodinné firmě
 (Milan Schulc)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kz6p2/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Proces riadenia kariéry v štvorhviezdičkových hoteloch v Slovenskej republike
 (Mária Kundračíková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13001/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Firemní nástupnictví v malých a středních rodinných podnicích
 (Antonia HOLLERBACH)

2012, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//co2osf// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Řízení nástupnictví v rodinných malých a středních podnicích
 (Monika Křupková)

2017, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/chjcj/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Plánování nástupnictví v organizaci
 (Kateřina Babíčková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46545 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Plánování nástupnictví v hutním podniku
 (Jana Sobková)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101102 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Problematika následnictví v rodinném podniku
 (Michaela Zahrádková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/irbo0/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)