Theses on the same topic (having an identical keyword):

suseni uhli

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv způsobu předúpravy na hodnoty vnitřního povrchu hnědého uhlí
 (Erik CEGMED)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9a4z46// | Chemie / | Theses on a related topic

Sušení paliva pro zvýšení efektivnosti výroby tepla a elektrické energie v Teplárně Komořany.
 (Roman KOUTNÝ)

2016, Diplomová práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ke9q46// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Theses on a related topic

Studium heterogenních povrchů uhlíkatých látek sorpčními a kalorimetrickými metodami
 (Tomáš ZELENKA)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//esvsmn// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Theses on a related topic

Výroba multiprachu
 (Milan Brízgala)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86803 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Theses on a related topic

Sorpce organických látek na uhlíkatých aerogelech.
 (Vojtěch KALETA)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xcy40j// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Theses on a related topic