Theses on the same topic (having an identical keyword):

svobodne volby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Programovatelná svoboda volby v kontextu díla Douglase Rushkoffa
 (Jitka Grossmannová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nt3km/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Možnosti volby životního stylu v současné společnosti
 (Kateřina Weissová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/in21x/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Svobodná strana Rakouska a volby do Národní rady v roce 1999
 (Jakub HOTOVÝ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wugm9c// | Filologie / Česko-německá areálová studia | Theses on a related topic

Volby po roce 1990 v ČR a jejich dopad na společnost
 (Jana Stříbrská)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vqk31/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Volby na Královských Vinohradech ve dvou demokratických érách
 (Adéla Barešová)

2022, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/z320x/ | Politologie / | Theses on a related topic

Elektronické volby a jejich implementace ve Straně svobodných občanů
 (Pavel Štross)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53157 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Svobodná volba práce dětí v Montessori mateřské škole
 (Klára HEROTOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//sxf5l9// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Svobodná volba v Montessori pedagogice
 (Barbora Svozilová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ot57t/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Instituce voleb v období tranzice - případ Egypta
 (Marcela Voženílková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/opvpq/ | Politologie / | Theses on a related topic

Svobodné mateřství jako individuální volba z hlediska potřeb dítěte
 (Ivona Darebníková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d5s9p/ | Sociologie / Genderová studia | Theses on a related topic