Theses on the same topic (having an identical keyword):

swan-ganz katetr

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Model kardiovaskulárního systému
 (Radim Klečka)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144047 | Biomedicínské inženýrství / | Theses on a related topic

Znalosti sester v oblasti monitorace hemodynamiky v intenzivní péči
 (Petra Mertová)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kc6ni/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Laboratorní úloha - Demonstrace dilučních metod
 (Michal Baron)

2023, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//rj5496// | Biomedicínská technika / | Theses on a related topic