Theses on the same topic (having an identical keyword):

thin-plate splajn

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Matematické modelování deformací tkání v MRI obrazech
 (Matyáš Kuhn)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/za4pq/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Statistické modelování elektrokardiografických povrchových integrálových map
 (Vojtěch Šindlář)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kllw3/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Interaktívní a dynamická grafika v prostorových a časo-prostorových modelech EEG
 (Pavla Míznerová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vrkei/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Zobecněné aditivní modely v jazyce R
 (Matej Vojvoda)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z4wmh/ | Matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic